วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ซอฟแวร์ระบบ (System Software)

ซอฟแวร์ระบบ
ชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมกับฮาร์ดแวร์ มีหน้าที่ในการควบคุม การจักการและดูแลฮาร์ดแวร์ เพื่อทำให้ฮาร์ดแวร์มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงขึ้น มึความยืดหยุ่นสูง รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้สามารถทำงานกับฮาร์ดแวร์ได้ง่ายและสะดวกสบาย ฌโดยซอฟแวร์ระบบสามารถแบ่งตามหน้าที่การใช้งานได้ดังนี้
- ระบบปฏิบัติการ
- ตัวแปลภาษา
- โปรแกรมอรรถประโยช์

ไม่มีความคิดเห็น: