วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ เข้าใจภาษาเครื่องหรือภาษา Digital เราเรียกว่า"เลขฐานสอง" คือ 1 และ 0
เช่น ก ---> 0000 1111

- โทรศัพท์ใช้สัญญาณ Analog (รูปแบบคลื่น)
- Modem = Digital ----> Analog และแปลงจาก Analog ----> Digital
- ROM ใช้เก็ยคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบความพร้อมของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น CPU ใช้รุ่นอะไร RAM มีขนาดความจุเท่าไหร่ ฮาร์ดดิสมีขนาดเท่าไหร่ เป็นต้น
- Cache ทำหน้าที่แบบเดียวกันกับ RAM แต่มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลกับ CPU เร็วกว่า RAM เพราะว่าอยู่ใกล้กับ CPU มากที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น: